Därför byggs fler hållbara bostäder

Byggnader med en god energihushållning och energieffektivitet påverkar miljön i mindre omfattning och driftkostnaderna blir lägre. Att byggföretagen ställer om och prioriterar hållbarhet kommer gynna samhället i längden. De bidrar till att öka chanserna att nå klimatmålen.

Hushållning med resurser är något som blir allt viktigare i samhället. Det har även många byggbolag förstått och anammat. Det blir allt fler som bygger bostäder med miljön i åtanke. Bland annat prioriteras bra uppvärmning. Att värma upp en bostad med exempelvis pellets är i enlighet med miljötänket. Om du har installerat pelletsbrännare i några nya bostäder är det en bra idé att tipsa bostadsinnehavaren om bra pellets. En aktör på marknaden som du kan tipsa om är Vida som erbjuder bränslepellets med ett högt energivärde.

Vida låter inget gå till spillo

Deras träpellets är en förnybar produkt och väldigt skonsam mot pelletsbrännaren. Helt enkelt ren värme till en låg kostnad. Vida tar verkligen tillvara på varenda flisa och producerar även biobränsle av biprodukter från skogsindustrin som sedan säljs. Kontakta Vida redan idag om du är intresserad av deras produkter.

Byggföretag håller på att ställa om

Sverige växer hela tiden och det betyder att fler bostäder behöver byggas samtidigt som riksdagen har beslutat att Sverige år 2045 ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Byggföretagen vill bygga mer energieffektivt och klimatsmart för att klimatmålen ska kunna uppnås. Många vill även bidra till en ökad social hållbarhet genom bättre uppbyggda samhällen och städer.

Miljövänligt byggande är vägen till en bättre värld

För att bygga mer hållbart behöver byggföretagen optimera och minska mängden byggmaterial, minska avfallet, återbruka mer, få mer kunskap och minska byggarbetsplatsens klimatpåverkan. Även om det finns lågenergihus med en god energiprestanda idag finns fortfarande mycket att göra.

Boverket bestämmer ramarna för byggnader och renoveringar

Det finns redan idag lagar och regler när det kommer till byggnaders energiprestanda. Det är Boverket som har satt upp reglerna för byggföretagen. Reglerna är till för att byggnader ska byggas med en bra energihushållning, begränsad värmeisolering och begränsad elanvändning. Boverket har även en guide för hur du kan renovera mer hållbart och enligt det nya reglerna.