Bygg & industri

Vad finns det för ny bygg teknik

Det finns många nya byggtekniker och innovationer inom byggindustrin som syftar till att förbättra effektivitet, hållbarhet, säkerhet och komfort för byggnader. Här är några exempel på nya byggtekniker

Moderna byggtekniker och innovationer är viktig för byggindustrin. Det bidrar till att man kan bygga kostnadseffektiva, hållbara, hälsosamma och säkra byggnader och infrastruktur. Här följer är några exempel.

 

PrefabriceradE strukturer

Denna teknik innebär att material som armerade glasfiberplaster, stål och betong kombineras för att skapa starka och lätta byggkomponenter. Dessa kan sedan användas för att bygga allt från väggar och tak till stora byggnadsstrukturer.  Byggnadsdelarna tillverkas i fabriker och transporteras till byggplatsen för snabb och effektiv installation. Detta minskar avfall, tid och kostnader.  

Modulära konstruktioner

Detta är en teknik där byggnader byggs i fabriker i moduler som sedan transporteras till byggarbetsplatsen och monteras ihop. Detta minskar också kostnaderna och tiden för att bygga samt minskar mängden avfall och störningar på byggarbetsplatsen.

Passivhus

Dessa är byggnader som är konstruerade för att minimera behovet av traditionell uppvärmning och kylning. De uppnår detta genom användning av avancerad isolering, högpresterande fönster, tätt väderskydd, effektiv ventilation och solvärme. Passivhus minskar energibehovet och är en viktig del av miljömålet för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringen.

HUSGRUND & ByggsystemET KOLJERN

Koljern-grunden är ett patenterat byggsystem i foamglas och kan används som husgrund istället för betongplatta på marken. Foamglas är ett miljövänligt, mycket starkt material som tål tunga laster, står emot fukt, radon och skadedjur, behöver ingen torktid, har hög isoleringsvärme och är dessutom miljövänligt.  och installationen är snabb eftersom delarna kan läggas direkt på marken utan torktid. Byggsystemet kommer som självbärande byggelement och kan användas till både grund, väggar, tak och terass. 

ByGGNADER MED 3D-PrintING

Detta är en teknik där byggnader kan skrivas ut i 3D med hjälp av robotar eller andra automatiserade enheter. 3D-print kan användas för att skapa detaljerade och exakta byggnadsdelar med hög precision och minimalt avfall. Denna byggmetod kan minska kostnader och tidsåtgång samt öka hållbarheten genom att använda material som kan återvinnas.

Gröna tak

Gröna tak täcks med vegetation för att förbättra luftkvaliteten, minska energiförbrukningen och öka takets livslängd. Detta kan också förbättra utseendet på en byggnad och öka värdet.

Smarta byggnader

Dessa är byggnader använder Smart IIoT-teknik (Internet of Things). Det kan användas för att övervaka, automatisera och optimera funktioner som belysning, värme, kyla och säkerhet, vilket kan öka komforten och säkerheten i en byggnad samtidigt som energiförbrukningen minskar. Data kan också användas för att fatta informerade beslut om energiförbrukning, byggnadsdrift, underhåll och reparationer. 

Energieffektiva byggnader

Energieffektiva byggnader använder tekniker som solceller, isolering, energieffektiv belysning och ventilationssystem för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och en mer hållbar byggnad.