Bostadsmarknad & Ekonomi

Så påverkar inflationen vår ekonomi

Den senaste utvecklingen i vår ekonomin har varit oroande, med stigande räntor, högre elkostnader, matpriser och drivmedel. Detta har lett till att hushållens köpkraft har försvagats. Samtidigt har byggkostnaderna stigit kraftigt, vilket har gjort det svårare att bygga bostäder.

Anledningen till att ekonomin ser ut som den gör beror på inflation, vad det innebär och varför ska vi i denna del förklara.

 

Vad är inflation?

Inflation innebär att priserna stiger så att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. En anledning till inflation kan vara en kraftigt ökad efterfrågan på varor. När efterfrågan går om utbudet hinner inte företagen producera tillräckligt mycket varor och kan behöva höja priserna för att gå runt. Priserna på varor kan även behöva höjas om ett företag får högre produktionskostnader, högre drivmedel eller om snittlönerna har gått upp. 

pandemi & Krig

Att inflationen varit speciellt hög 2022 och 2023 beror bland annat på en högre efterfrågan på råvaror och tjänster under Covid pandemin, samt Rysslands invasion av Ukraina. Båda dessa faktorer har lett till en bred prisökning av livsmedel, drivmedel, transporter, elpriser och boende. 

Spekulation & förväntningar

Spekulation och förväntningar kan också påverka inflationen. Om det sprids oro om ökad inflation kan det leda till högre krav på löner för att kompensera för högre priser. Riksbanken använder styrräntan för att påverka efterfrågan i ekonomin och inflationens förväntningar.

Riksbanken

Riksbankens huvudsakliga verktyg för att hålla inflationen på 2 procent är styrräntan. Genom att använda styrräntan kan Riksbanken påverka efterfrågan i ekonomin och förväntningarna om inflationen. Som jämförelse så låg Inflationstakten i december 2023 på 10,2 procent, vilket är den högsta inflationen på 30 år.

framtids prognos

Inflationen förväntas sjunka under 2023, men det kan ta tid innan ekonomin återhämtar sig. Det kan gå snabbare om konflikten med Ryssland får en politisk lösning, vilket inte ser speciellt sannolikt ut just nu. Detta innebär att Europa snabbt måste göra sig oberoende av rysk energi och skapa sin egen energiförsörjning, vilket innebär att vi kommer få leva med höga energipriser under ganska lång tid. Att företag sänker sina priser på livsmedel är inte heller sannolikt. För att vår handel, köpkraft och löneökning ska komma igång måste först inflationen sjunka men enligt prognoser ser det ut att ta tid och vi kommer att få dra ned på utgifterna för mat, kläder och nöjen under en tid för att klara av de höga boendekostnaderna.