Därför måste bostadsrättsföreningar ha en ekonomisk plan

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en ekonomisk plan som redogör för föreningens verksamhet och ekonomi. Den föreningen som inte har en godkänd och registrerad plan är inte tillåten att upplåta bostadsrätter. Det gäller oavsett om det handlar om ombildning eller nybyggnation.

När lägenheter i ett hyreshus omvandlas till bostadsrätter ska bostadsrättsföreningen erbjuda alla hyresgäster att köpa den lägenhet de bor i. Föreningen behöver även upprätta en ekonomisk plan där det tydligt framgår vilken insats hyresgästen ska betala för bostadsrätten. Årsavgift för bostadsrätten behöver också finnas med, läs mer om ekonomisk plan för för din bostadsrättsförening om du ska upprätta en sådan.

Ekonomisk plan är ett lagkrav

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att ta fram planen och sedan registrera den hos Bolagsverket. Det finns specifika regler för bostadsrättsföreningar som du kan läsa mer om hos Boverket. Det finns hjälp att få för att göra en ekonomisk plan. Även bostadsrättsföreningar som behöver uppdatera planen kan få hjälp. Den ekonomiska planens syfte är att stärka ekonomisk stabilitet. Det tar omkring 1–3 veckor att upprätta en ekonomisk plan.

Fördelar med bostadsrätt

En fördel med bostadsrätt i stället för hyresrätt är att du som boende har större valfriheter. Du kan själv bestämma när lägenheten ska byggas om eller repareras. Om du vill flytta är du fri att sälja lägenheten på den öppna marknaden. Du som bor i en bostadsrätt bor till en självkostnad vilket betyder att du bara betalar för vad det kostar att ta hand om fastigheten.

Bostadsrätter kan stiga i värde

Har du lånat pengar för att köpa bostadsrätten amorterar du på lånet vilket kan ses som en slags investering. Om bostadsrätten stiger i värde som det flesta har gjort historiskt sätt är det en mycket god investering att ha en bostadsrätt i jämförelse med en hyresrätt. En annan fördel med att äga en bostadsrätt är att du har möjlighet att påverka besluten som tas i föreningen. Den som bor i en hyresrätt som ska ombildas till bostadsrätter behöver inte köpa lägenheten. Det är möjligt att bo kvar som hyresgäst. Föreningen blir då hyresvärd.