Stadsplanering

Vad är Slussen plan B?

Området Slussen i Stockholm har varit ett omdebatterat ämne och tidigare byggförslag möts av mycket kritik från allmänheten och olika intressegrupper. Slutligen, efter en lång och intensiv debatt, beslutade Stockholms stad att gå vidare med "Plan B" för Slussen-projektet.

Den nya stadsplanen innebär att en ny bro byggs, den så kallade ”Söderströmbron”, istället för att renovera den gamla brokonstruktionen. Slussen plan B planeras även att byggnaden ”Kulturhuset” bevaras, medan ”Klarastrandsleden” rivs. Beslutet att gå vidare med detaljplanen Slussen plan B fattades av Stockholms stad år 2013, efter flera år av diskussioner och utredningar. 

stadsplanering

Nya slussen

Trafikanter

Den gamla Slussen från 1900-talet var utformad med fokus på fordonstrafik och hade 12 filer på 2 broar för att hantera all trafik från norr till söder genom Stockholm. Gående hänvisades mestadels till tunnlar under bilvägen. I den nya Slussen ersätts de 2 broarna av en bro med 8 filer, som är anpassad för den minskande biltrafiken eftersom det nu finns andra transportalternativ. Istället för att vara en trafiklösning kommer den nya Slussen att bli en mötesplats där gående och cyklister får öppna ytor med utsikt över vattnet. 

Bussterminal i & Katarinaberget

Den nya bussterminalen i Katarinaberget ger pendlarna från Nacka och Värmdö en smidig anslutning till övrig kollektivtrafik och skapar en bullerfri och säker inomhusmiljö med dörrar och slussar som skiljer vänthallen från bussarna. I navet mellan bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan skapas en ljus och trevlig plats för handel och service som är lättillgänglig för alla pendlare.

Katarinahissen & Prästgården

Prästgården fortsätter att vara en plats för torghandel och möten. Katarinahissen öppnar igen och förblir ett viktigt landmärke. Slussen och den nya Katarina parken med utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen kan erbjuda caféer och restauranger i de nya kontorshusen. 

EN NY GÅNG-& CYKELBRO

En ny gång- och cykelbro ger ett alternativ för snabb förflyttning mellan Södermalm och Gamla stan. Stadsgårdsleden läggs i en tunnel som möjliggör ett nytt parkstråk från Katarinahissen hela vägen ner mot kajen och nya kontorshus byggs. 

Mötesplatser

Entreér mot kajstråket och Katarinavägen gör den också lätt att nå för alla närboende gående och cyklister. På Södermalms torg samlas caféer, restauranger och mötesplatser, och byggnaden får terrasser i flera plan med utsikt mot Mälaren och Gamla stan. 

Restauranger & Barer

Under den nya huvudbron kommer restauranger och barer göra platsen levande både dagar och kvällar året runt. Det öppna vattentorget får södervända trappor längs Gamla stan sidan där man kan sitta i solen, och södermalms sidas trappor erbjuder vyer mot vattnet och nås av solen under hela sommarhalvåret. Den nya Slussen blir en attraktiv och trygg knutpunkt för alla trafikanter, där läget mellan Mälaren och Saltsjön tas tillvara på och vattnet görs mer tillgängligt med nya mötesplatser för både stockholmare och besökare.